Přínos hmyzu pro planetu

02.05.2021

Existují odhady, že v roce 2050 bude na planetě přibližně 9 mld. obyvatel. Tento nárůst počtu obyvatel nebude možné nasytit pouze zvyšováním produkce klasické živočišné výroby, bude nutné také hledání nových a netradičních zdrojů živočišných bílkovin, jakými jsou především hmyz, řasy a mikroorganismy.